ORARI

Orari i punës për vitin shkollor 2015-16

Orët Mësimore
Prej Deri

Ora e parë 08:00 08:45

Ora e dytë 08:45 09:30

Ora e tretë 09:45 10:30

Ora e katërë 10:30 11:15

Ora e pestë 11:25 12:10

Ora e gjashtë 12:10 12:50,
Falja e Namazit,deri në ora,13:15

Koordinator:
prof. Mehmet Sahiti
Preshevë: 28.03.2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*