HYTBE

DITURIA OBLIGIM

DITURIA OBLIGIM Prof. Lulzim Hasani Të nderuar Më 1 shtator tek ne është dita e parë e fillimit të vitit të ri shkollorë. Qëllimi i parë dhe kryesor për të cilën fëmijët –nxënësit duhet të shkojnë në këtë institucion është kërkimi i diturisë. Kur të flasim për diturinë trajtojmë njërën ndër temat më të ëmbla prej të gjitha temave në ...

Read More »

NATA E ISRASË DHE MIRAXHIT ( 4 )

NATA E ISRASË DHE MIRAXHIT ( 4 ) Prof. Lulzim Hasani Pas kalimit të Pejgamberit s.a.v.s. nëpër shtatë qiejt e Allahut dhe takimit me disa nga Pejgamberët e Allahut, Pejgamberi s.a.v.s. thotë pastaj më ngjitën në Sidrei Munteha. Sidrei Munteha është një pikë ku s’kishte arritur asnjë krijesë tjetër, melekë, xhinde apo njerëz. Xhibrili a.s më tha: “Ja, ky është ...

Read More »

NATA E ISRASË DHE MIRAXHIT ( 3 )

NATA E ISRASË DHE MIRAXHIT ( 3 ) Prof. Lulzim Hasani “Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (prej Qabes) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e të cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë udhëtim) për t’ia treguar atij disa nga argumentet Tona.Vërtet, ...

Read More »

NATA E ISRASË DHE MIRAXHIT ( 2 )

NATA E ISRASË DHE MIRAXHIT ( 2 ) Prof. Lulzim Hasani Ndodhinë e Israsë dhe Miraxhit e përshkruan dhe vetë Zoti i Madhërishëm në librin e Tij, Kur’anin famëlartë, ku thotë: “Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (prej Qabes) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), ...

Read More »

NATA E ISRAS DHE MIRAXHIT ( 1 )

NATA E ISRASË DHE MIRAXHIT ( 1 ) Prof. Lulzim Hasani “Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (prej Qabes) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e të cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë udhëtim) për t’ia treguar atij disa nga argumentet Tona.Vërtet, ...

Read More »

Ditët dhe netët e mëdha – 2016 ( 1437 – 1438 )

Ditët dhe netët e mëdha – 2016 ( 1437 – 1438 )

Read More »

Rëndësia e Haxhxhit

Rëndësia e Haxhxhit Prof: Lulzim HASANI Falënderimi dhe lavdërimi i takon vetëm All-llahut xh.sh, Krijuesit të gjithësisë. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, rahmeti dhe bereqeti i All-llahut qoftë mbi Muhammed Mustafan [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të ...

Read More »

Si ta presim Ramazanin

Si ta presim Ramazanin Me emrin e All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Hoxhë: Lulzim HASANI Falënderimi dhe Lavdërimi i takon vetëm All-llahut xh.sh, Krijuesit të gjithësisë. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojm. Paqja, mëshira, rahmeti dhe bereqeti i All-llahut qoftë mbi Muhammed Mustafan s.a.v.s, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ...

Read More »

Thënie të çmuara të dijetarëve muslimanë

Thënie të çmuara të dijetarëve muslimanë Aid El-Karni “Ke kujdes se mos po e rëndit namazin në fund të listës së punëve tua ditore”. “Nëse nuk mund të ju ndihmosh të tjerëve apo të ju sjellësh ndonjë dobi atëherë së paku ndaloje vetën nga të kërkuarit ndihmën e tyre dhe ndaloje vetën nga të bërit keq. Kjo do të jetë ...

Read More »