FETVA

Kënga dhe Muzika!?

Kënga dhe Muzika!? Shkruan: Dr. Jusuf el-Kardavi. Kënga është zbavitje që i qetëson shpirtrat, i gëzon zemrat dhe i kënaq veshët. Islami e lejon këngën që nuk përmban në vete fjalë të turpshme, dëm e nxitje për mëkat. Këngën mund ta shoqërojë mu­zika që nuk ngacmon e provokon. Kënga preferohet në raste festive si p.sh. në ditët e Bajramit, martesës, ...

Read More »

E vërteta mbi numrin e rekateve të namazit të Taravisë

E vërteta mbi numrin e rekateve të namazit të Taravisë Shkroi: Shejh Muhammed H. Abasumer Redaktoi: Hamud Alim Përktheu: Mustafa Musliu Artikulli origjinal nga Deoband.org Në emër të Allahut, Mëshirusit të përgjithshëm, Mëshirëbërësit. Në kohën e fundit është në rritje numri i njerëzve injorantë dhe laik, të cilët të ndikuar nga një ideologji e caktuar, pretendojnë se namazin e taravisë ...

Read More »

Përllogaritjet astronomike për fillimin e Ramazanit

Përllogaritjet astronomike për fillimin e Ramazanit Shkruan: Prof. Dr. Ali Xhumua Përgjigje: ”Fillimisht duhet bërë e qartë se Islami nuk bie ndesh me shkencën dhe kurrë nuk është parë si pengesë në udhën e shkencës. Përkundrazi, Islami e ka nxitur dhe stimuluar shkencën nëpërmjet rëndësisë që i ka dhënë nxënies së dijes, thirrjeve për meditim dhe studim në univers. Thotë ...

Read More »

“FETVA BASHKOHORE ” DR.Seid Remadan EL-BUTI ( Fetva 1 )

“FETVA BASHKOHORE ” DR.Seid Remadan EL-BUTI Fetva 1 Pyetja: A jemi ne me të vërtetë të nevojshëm për atë që quhet: lexim ripërtrirës i Kur’ani Kerimit, lexim bashkëkohorë dhe lexim objektiv? A nuk na mjaftojnë librat e të parëve tanë kënaqësia e All-llahut qoftë për ta, si të : Ibni Kethirit, Sabunit, Sejid Kutbit. Përgjigjja: Sikur myslimanët të ishin të ...

Read More »