FAMILJA

Kënga dhe Muzika!?

Kënga dhe Muzika!? Shkruan: Dr. Jusuf el-Kardavi. Kënga është zbavitje që i qetëson shpirtrat, i gëzon zemrat dhe i kënaq veshët. Islami e lejon këngën që nuk përmban në vete fjalë të turpshme, dëm e nxitje për mëkat. Këngën mund ta shoqërojë mu­zika që nuk ngacmon e provokon. Kënga preferohet në raste festive si p.sh. në ditët e Bajramit, martesës, ...

Read More »

Masturbimi mes fesë, mjekësisë, dhe shoqërisë

Masturbimi mes fesë, mjekësisë, dhe shoqërisë Shkruan: Dr. Muhamed El-Mehdij Studim i matur dhe larg imazhit të krijuar Masturbimi… term që sa herë që përmendet shkakton debate fetare, shoqërore madje edhe mjekësore. Duke parë përhapjen e gjerë të këtij fenomeni, në të gjithë sferat shoqërore e kulturore, si tek meshkujt ashtu dhe femrat, ai ka nevojë për një studim të ...

Read More »

LETËR BIJAVE TË MIJA

LETËR BIJAVE TË MIJA “O ju që besuat, ruajeni veten dhe familjen tuaj prej një zjarri, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë (zjarrin) e mbikëqyrin engjëjt e rreptë e të ashpër që nuk e kundërshtojnë All-llahun për asgjë që Ai i urdhëron dhe punojnë atë që janë të urdhëruar”. (Kur’an: Et-Tahrim, 6) Kam menduar kohë të ...

Read More »