AHLAK

Edukata e nuses ndaj vjehrrës së saj

Edukata e nuses ndaj vjehrrës së saj I thotë nëna e djalit – nuses së saj, pasi që kishin kaluar muajin e mjaltit: Ke arritur që biri im të jetë më i përkushtuar në namazin në xhami, ke korrur sukses për tridhjetë ditë, në atë që unë dështova për tridhjetë vite. E sytë iu mbushën me lot! Ajo ia ktheu: ...

Read More »

Përkryerja e moralit

Përkryerja e moralit ‘Jam dërguar për ta përkryer moralin njerëzor’ – Muhmmedi a.s. ‘Morali është shprehje për rregullimin shpirtëror, i cili është rrënjosur thellë në njeriun’ – Amër Halid ‘Pra ka shpëtuar ai që e pastroi veten, kurse ka dështuar ai që e poshtëroi vetën’ [ Kur’an, Shems:9-10] ‘O Sunduesi im, ma dhuro moralin më të mirë, i cili nuk ...

Read More »

Shembulli i shokut të mirë dhe shembulli i shokut të keq

Shembulli i shokut të mirë dhe shembulli i shokut të keq Umer ibnul Hattabi ka pasur një shok shumë të ngushtë, Ajash ibnu ebi Rebia. Kur myslimanët u urdhëruan të emigronin për në Medinë, Umeri u nis së bashku me shokun e tij, Ajashin. Ebu Xhehli dëgjoi që Ajashi ishte nisur për në Medinë dhe e ndoqi nga pas, deri ...

Read More »